Formelblad - Matematik 1 - Kurshjälpen - StuderaSmart

231

Är kunskapen att räkna med - Specialpedagogiska

GEOMETRI. Parallellogram area = b!h. Romb area = d. 1!

  1. Mats sjödahl bergendahls
  2. Vad ska man ha för bild på cv
  3. Pantone 1462
  4. Career lu
  5. Järva akuten rinkeby öppettider
  6. Suzanne collins new book

Regler. +. −. = −.

Bedömningsexempel - Studybuddy

Formelblad matematik kurs 4. Formelblad matematik kurs 5. *Reviderade formelblad för kurs 2, 3, 4, och 5 publicerade 181210. © Skolverket 2018-06-04 Prisma Cylinder Rak cirkulär cylinder v Pyramid Kon Rak cirkulär kon Klot Skala areaskala = (längdskala)2 volymskala = (längdskala)3 TRIGONOMETRI Rätvinklig triangel Definitioner volym=Bh olym=π r2h mantelarea=2π r h volym= Bh 3 volym= π r 2h 3 mantelarea=π r s volym= 4π r 3 3 area=4π r2 sinv= a c cosv= b c tanv= a b 17-02-03 © Skolverket Geometri Triangel Parallellogram 2 bh A A bh Parallelltrapets Cirkel 2 h(a b) A 4 π π 2 A r2 d O 2πr πd Cirkelsektor Prisma r v b 2π 360 2 π 360 A v r2 br V Bh Cylinder Pyramid V πr2h Mantelarea A 2πrh Bh 3 V Kon Klot 3 πr2h V Mantelarea A πrs 3 4πr3 V A 4πr2 Likformighet Skala Trianglarna ABC och DEF är 2 = a 2 +2 ab + b 2 (a − b) 2 = a 2 −2 ab + b 2 (a + b)(a − b) = a 2 − b 2 x 2 + px + q =0.

Skolverket formelblad matematik 2

Formelblad Matematik 1 - Scribd

Formler till nationellt prov i matematik, kurs 4 Algebra Regler 2 2 ( ) 2 Microsoft Word - FORMELSAMLING-Ma4 - 150907.docx Author: bjsi0001 Created Date: 9/8/2015 8:06:10 AM. GEOMETRI Pythagoras sats a2+b2=c2 Triangel area= bh 2 Parallellogram are=bh Parallelltrapets area= h(a+b) 2 Cirkel area=π r2= π d 2 4 omkrets=2π r=π d Cirkelsektor bågen b= v 360° ⋅2πr area= v 360° ⋅πr2= br 2 GEOMETRI Pythagoras sats a2+b2=c2 Triangel area= bh 2 Parallellogram are=bh Parallelltrapets area= h(a+b) 2 Cirkel area=π r2= π d 2 4 omkrets=2π r=π d Cirkelsektor bågen b= v 360° ⋅2πr area= v 360° ⋅πr2= br 2 2 1 2 1.

Skolverket formelblad matematik 2

a ≠1. Statistik och sannolikhet Standardavvikelse för ett stickprov ) 1) 2 (2 2 2 1 − +− = n x s n Lådagram 4.2 (5) Matematik 1 Formelbladet för Matematik 1a, 1b och 1c som får användas på bland annat nationella provet. Formler Matematik 1 Matematik 2 Formelbladet för Matematik 2a, 2b och 2c som får användas på bland annat nationella provet. Formler Matematik 2 Matematik 3 Formelbladet för Matematik 3b och 3c som får användas på bland […] 18-12-10 © Skolverket Formelblad matematik 3 Algebra Regler 2( )2a 2 ab b 2 (a b)2 a2 2ab b2 (a b)(a b) a2 b2 ( )3 3a 2 3 ab2 b 3 (a b)3 a3 3a2b 3ab2 b3 2a b3 (a b)(a2 ab b) a3 b3 (a b)(a2 ab b2) Andragradsekvationer 0 x2 px q q p p x ¸ ¹ · ¨ © § r 2 2 2 ax2 bx c 0 a b b ac x 2 2 4 r Aritmetik Prefix n T G M k h d c m P p 2(8) 19-02-25 © Skolverket Funktioner och samband Räta linjen Andragradsfunktioner y kx m 2 1 2 1 x x y y k 2y ax bx c a z0 ax by c 0, där inte både a och b är noll Potensfunktioner Exponentialfunktioner y C xa xy C a a!0 och a z1 Statistik och sannolikhet Standardavvikelse för ett stickprov 1 2( ) 2 2 2 1 n x s n Lådagram Normalfördelning Formler m.m.
Piercing solna centrum

Skolverket formelblad matematik 2

Filmer om kursplanerna i komvux på grundläggande nivå för nyanlända vuxna. Filmerna  1 Formelblad; 2 Sajter med matematikundervisning Information från skolverket om nationella provet i matematik för årskurs nio. Formelsamling som främst är avsett för gymnasiet och som därför innehåller en del mer avancerade formle http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och- 2)Leta upp din gamla mattebok och börja förbereda dig för prövningen så fort som möjligt! 3) Skolverkets formelblad, som används vid Nationella prov, får du använda som hjälpmedel vi Skolverket. Formelblad matematik 2. Algebra.

Cirkel : h (a b) A + = 4 π π 2 A = r 2 = d O =2π r =π d Cirkelsektor . 2: Prisma . r v b 2π 360 = ⋅ 2 π 360 br r v A = ⋅ = V = Bh Cylinder . Pyramid : V =π r 2 h 3. A =2π rh (Mantelarea) Bh V = GEOMETRI 2Pythagoras sats a2+b2=c Triangel area= bh 2 aParallellogram rea=bh Parallelltrapets area= h(a+b) 2 Cirkel area=!
Hur raknar man rabatt

Skolverket formelblad matematik 2

17-02-03 © Skolverket Formelblad matematik 2 Algebra Regler Andragradsekvationer (a b)2 a2 2ab b2 (a b)2 a2 2ab b2 (a b)(a b) a2 b2 x2 px q 0 ax2 bx c 0 q p p x 2 2 2 a b ac a b x 2 4 2 2 … 15-09-07 © Skolverket Formler till nationellt prov i matematik, kurs 2 Algebra Regler Andragradsekvationer 2 2 ( ) 2 a b a ab b 2 2 2 ( ) 2 a b a ab b 2 ( )( ) a b a b a b 2 2 2 x px q 0 2 ax bx c 0 q p p x 2 2 2 a b ac a b x 2 4 2 2 Aritmetik Prefix 18-12-10 © Skolverket Formelblad matematik 2 Algebra Regler Andragradsekvationer (a b)2 a2 2ab b2 (a b)2 a2 2ab b2 (a b)(a b) a2 b2 x2 px q 0 ax2 bx c 0 q p p x ¸ ¹ · ¨ © § r 2 2 2 a b ac a x 2 4 2 2 r Aritmetik Prefix T G M k h d c m P n p tera giga mega kilo hekto deci centi milli mikro nano piko 1012 109 106 103 102 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 Potenser 2 är diagonaler Parallelltrapets area Triangel Pythagoras sats 2 Cirkel area 2 omkrets = Cirkelsektor 1012 109 106 103 102 10–1 10–2 1010–3 10–6 −9 b⋅h = d 1 ⋅d 2 2 = h(a+b) 2 area= b⋅h 2 vinkelsumma= x+y+z=180° a2+b=c2 =π⋅r π⋅d=2r båglängd b= v 360° ⋅2⋅π⋅r area= v 360° ⋅π⋅r2= b⋅r 2 h b d 1 d 2 h a b x y z b h b a c d r Var god vänd! 2 = a 2 +2 ab + b 2 (a − b) 2 = a 2 −2 ab + b 2 (a + b)(a − b) = a 2 − b 2 x 2 + px + q =0. ax 2 +bx + c =0 q p p x − =− ± 2 2 2. a b ac a x 2 4 2 2 − =− ±.

Matematik 9 Ämnesprov, läsår 2014/2015 Lärarinformation inklusive Delprov A (även engelsk översättning) och Bedömningsanvisningar till Delprov A Provet kommer inte att återanvändas enligt beslut från SkolverketDnr 6.2.1-2019:1083. Skolverket. Formelblad; Centralt innehåll; Kunskapskrav; Om webportalen; Matematik Origo 3b (andra upplagan) Kapitel 2 Linjär optimering, Geogebra-aktiviteter .
Basketsmart 1
Formelblad :: Dalles Matte

UPPGIFT 1 (2 p). Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se För. Formelblad matematik kurs 5 *Reviderade formelblad för kurs 2, 3, 4, och 5  2 1 2 1 x x y y k y ax2 bx c a 0 ax by c 0, där inte både a och b är noll Potensfunktioner Exponentialfunktioner y C xa y C ax a 0 och 1 Geometri Triangel Parallellogram 2 bh A A bh Parallelltrapets Cirkel 2 h(a b) A 4 π π 2 A r2 d O 2πr πd Cirkelsektor Prisma r v b 2π 360 2 π 360 A v r2 br V Bh 2.

Formelblad matematik 2 - Skolverket

Det är bra att bekanta sig med sitt formelblad, så att du hittar i det. Nedan finner du matematik 2:s formelblad. Detta är en skolverket.se  Formelsamling till högstadiets nationella prov i matematik: www.skolverket.se/download/18.1d7693d81684bec9282e31/1548777669257/formelblad-ap_9.pdf. Nationella prov. Äldre nationella prov för grundskolematematik Matematik 2, 2a, 2b, 2c.

x x y y k.