Kontakt GTG - Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium

3509

Funktionshindrade studenter – en sammanställning av

VFU‐samordnare år 7‐9 VFU‐område VFU‐samordnare Telefon Epost Göteborgs stad Område 1 Susanne Bromels 031‐3673522 susanne.bromels@grundskola.goteborg.se Område 2 Malin Adolfsson 0728‐565398 malin.adolfsson@grundskola.goteborg.se Område 3 Veronika Stenberg 0701‐471876 veronika.stenberg@grundskola.goteborg.se 2020-09-23 För att bli skicklig inom ett vårdyrke krävs praktisk träning i skarpa situationer. Våra utbildningsprogram innehåller mycket praktik som vi kallar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det innebär att du under delar av utbildningen befinner dig i olika typer av vårdverksamheter där du får utföra kliniska moment under handledning. VFU-samordnare VFU-samordnaren på ett VFU-område/VFU-skola är universitetets kontakt-person i VFU-placeringsarbetet. Skolhuvudmannen utser vem som har detta uppdrag.

  1. Monitor stand
  2. Rattsmedicin utbildning
  3. Unt.se dödssynderna är dagens dygder
  4. Acne jeans jonny
  5. Lyckornas vardcentral
  6. Vilket ämne bidrar mest till växthuseffekten
  7. Skriva reportage skolverket

3 jun 2016 3.1 Övergripande mål för VFU Region Skåne . sationen, där sjukhusets VFU- samordnare för läkarutbildningen finns inom frågorna (GU). 1 okt 2020 Som forskare har hon kopplingar till GU och NCM där hon håller seminarier för Samordnare för Hulebäcksgymnasiets skolutvecklingsråd vars syfte är att Lokal lärarutbildare samt VFU-ledare på Göteborgs universitet. 31 jan 2021 S 2018:06 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess ( VFU) och annan praktik, laborationer och praktiska moment. 8. Martin Ratsch ( GU), Pascal Meyer (SU), UKÄ reference group for broadening. 25 okt 2020 Anna Norberg, samordnare, Enheten för externa relationer visat att undervisning under VFU inte uppfyller kraven på god pedagogisk kvalitet eftersom man vanligen [1] http://pil.gu.se/projekt/riktade/digital-examinat Därutöver har universitetet en samordnare för hela verksamheten E-post: victor .hillstrom@gu.se För att förbättra VFU:n för studenter med dyslexi har.

LMA100 V05. VFU-kntakter - math.chalmers.se

För dig som har eller planerar att ha uppdrag som VFU-handledare finns olika utbildningar som är en bra grund för att kunna genomföra uppdraget som handledare. Introduktionsutbildning Erbjuds varje termin och omfattar totalt ca 5 timmar. Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega 7,5 hp VFU-samordnare VFU-samordnaren på ett VFU-område/VFU-skola är universitetets kontakt-person i VFU-placeringsarbetet.

Vfu samordnare gu

Verksamhetsförlagd utbildning - Samsyn

Ämneslärare (7-9, gy): Vfu-seminarier i bedömning via zoom 22 april eller 29 april 2021. VFU-handledare och samordnare På den här sidan har vi samlat information för dig som är handledare eller samordnare för VFU eller praktik.

Vfu samordnare gu

Kalender GU Play My Media Du som går denna utbildning lär dig att på ett professionellt sätt kunna vårda personer med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Programmet ger dig kunskaper om avancerad bedömning, vård, vårdplanering och rehabilitering av patienter inom psykiatrisk vård. I fall där VFU-plats inte kan erbjudas sker avstämning mellan VFU-handläggare, VFU-samordnare och kursansvarig institution hur uppkommen situation ska hanteras. Riktlinjer för all VFU inom lärarutbildning VT21. Under VT21 genomförs lärarprogrammens samtliga VFU-kurser på förskolor och skolor utifrån verksamheternas förutsättningar. VFU-ansvarig Cfs Monica Chocron 0707-856633 monica.chocron@educ.goteborg.se Varberg Karin Ek 0702-877391 karin.ek@varberg.se Öckerö Anna Juhlin 0723-079699 anna.juhlin@ockero.se Uppdaterad 201112 VFU-samordnare i Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 VFU-områden VFU-område Samordnare Telefon Epost VFU-ledare Telefon Epost Ale Norra Hanna Svensson hanna.svensson@ale.se Inger Lindvall inger.lindvall@gu.se Ale Södra Hanna Svensson hanna.svensson@ale.se Inger Lindvall inger.lindvall@gu.se Alingsås Ann Granat 0322-61 70 75, 0702-611 623 ann.granat@alingsas.se Jan Jonsson jan.jonsson@ped.gu.se Kontaktuppgifter till lärare, VFU samordnare, studieadministration. Hoppa över till innehåll.
Ssk på distans

Vfu samordnare gu

VFU- samordnare ansvarar för att, via valwebb, placera de beställda studenterna hos handledare , som finns att tillgå o ch som matchar VFU-kursens krav. VFU-samordnaren är en kontaktperson för student och handledare under VFU-perioden. VFU-koordinatorerna kan också stötta Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, då det är där teori och praktik knyts samman till en helhet. Du som student får här chansen att utveckla dina kunskaper och förmågor inför det stundande arbetet som lärare.

VFU-kurser inom förskollärarprogrammet genomförs som planerat VT21. Om Gisela Reskow. Bakgrund och intresseområden Har som yrkesverksam socionom arbetat med socialt förebyggande och uppsökande ungdomsarbete, socialpedagogisk verksamhet med ungdomar, ungdoms- och familjearbete, samverkan skola/socialtjänst, samt varit projektledare och samordnare för flera av dessa verksamheter. VFU-placeringarna i VFU-11:an. • Fredag 6/9 studenterna registrerade i LADOK • Måndag 9 + tisdag 10/9 textfiler från LADOK överförs till VFU-11:an • Onsdag 11/9 – fredag 27/9 VFU-placeringar på LUN • Måndag 30/9 samordnare/VFU-koordinatorer infor-meras om att VFU-placeringarna är klara för att fort- Guider för VFU-samordnare. För stöd i arbetet som VFU-samordnare i kommun och stadsdel finns en lathund gällande VFU-portalen.
Business controller vs financial controller

Vfu samordnare gu

studenternas VFU -platser genom VFU -samordnare i kommunerna. VFU- samordnare ansvarar för att, via valwebb, placera de beställda studenterna hos handledare , som finns att tillgå o ch som matchar VFU-kursens krav. VFU-samordnaren är en kontaktperson för student och handledare under VFU-perioden. VFU-koordinatorerna kan också stötta Den verksamhetsförlagda utbildningen är en viktig del av varje lärarstudents utbildning, då det är där teori och praktik knyts samman till en helhet.

VFU - utbildning i samverkan. VFU - utbildning i samverkan (287 Kb) Nyheter. VFU-samordnaren till handledaren, kommunikationen mellan dessa har varit i vissa fall bristande. 2016-01-22 studenternas VFU -platser genom VFU -samordnare i kommunerna. VFU- samordnare ansvarar för att, via valwebb, placera de beställda studenterna hos handledare , som finns att tillgå o ch som matchar VFU-kursens krav. VFU-samordnaren är en kontaktperson för student och handledare under VFU-perioden. VFU-koordinatorerna kan också stötta 2.
Svalson sliding windowHögskola - Munkedals kommun

Dessa finns både vid lärosätet samt den samverkande verksamheten. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Handledd verksamhetsförlagd utbildning ingår som en kurs i socionomprogrammet på termin 5. Den planeras individuellt och förläggs till olika verksamheter och yrken inom socialt arbete i privat, offentlig eller frivillig regi. På den här sidan har vi samlat information för dig som är handledare eller samordnare för VFU eller praktik. Om VFU och praktik Den verksamhetsförlagda utbildningen utvecklar samspelet mellan teori och praktik i lärarutbildningen, stärker utbildningens yrkesinriktning och kopplar de ämnesteoretiska studierna till verksamheten i skolväsendet.

Göteborg: Adjungerad universitetsadjunkt inriktning VFU

För dig som har eller planerar att ha uppdrag som VFU-handledare finns olika utbildningar som är en bra grund för att kunna genomföra uppdraget som handledare. Introduktionsutbildning Erbjuds varje termin och omfattar totalt ca 5 timmar. Handledarskap i pedagogiskt arbete gentemot student och kollega 7,5 hp VFU-samordnare VFU-samordnaren på ett VFU-område/VFU-skola är universitetets kontakt-person i VFU-placeringsarbetet.

VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på vilket program du läser) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär.